026 - 445 00 99

13-04-2016

Berging Halifax WOII

Arno Schuring

Procesmanager / Adviseur / Directievoerder OCE

Berging Halifax WOII

Het begon met werkzaamheden voor het Apeldoornse Kanaal

Om het Apeldoornse Kanaal weer begaanbaar te maken, moest een groot traject worden uitgebaggerd. In de buurt van Wapenveld is in de Tweede Wereldoorlog een Halifax bommenwerper in het kanaal gecrasht. Besloten werd deze te bergen.

De berging van de Halifax

Vanwege de kans op de aanwezigheid van lichamelijke resten van 4 vermiste bemanningsleden en mogelijk aanwezige conventionele explosieven werd besloten de Halifax te bergen. Ook is archeologisch onderzoek uitgevoerd en zijn milieukundige aspecten (o.a. vervuiling door olie) onderzocht.

Gevonden lichamelijke resten

De gevonden lichamelijke resten zijn, na onderzoek door de Bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke landmacht, op 28 juni 2016 bijgezet bij het graf van de onbekende vlieger op de begraafplaats in Wapenveld. 

Na de berging

Nadat het vliegtuigwrak geborgen was, konden de baggerwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd.

De berging is in opdracht van de gemeente Heerde door Defensie uitgevoerd. Zij heeft, ondersteund door een civieltechnische bedrijf, het vliegtuig geborgen en de bodem op explosieven en vervuiling onderzocht.

De rol van Xplosure / DAGnl

Xplosure / DAGnl was verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Begeleiden bij het opstellen van het contractdocument
  • Begeleiden bij de aanbesteding
  • ​Begeleiden bij archeologie in relatie tot het vinden en bergen van conventionele explosieven en milieukundige aspecten

De uitdaging

De uitdaging was voornamelijk de zorg voor veilig werken in verband met mogelijk aanwezige ongesprongen conventionele explosieven, dit in de aanwezigheid van veel water. Het met respect werken ten aanzien van mogelijk aan te treffen overledenen stond tijdens dit project centraal.

Een film over de berging

Deze HD film over het verhaal achter het vliegtuigwrak Halifax uit WO II Wapenveld is in opdracht van Buro NoordGreenhouse Advies en Xplosure, onderdeel van het moederbedrijf DAGnl gemaakt. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Heerde en Vrieze's Erfgoed.