026 - 445 00 99

Deskundig advies nodig?

Xplosure heeft veel kennis en kunde binnen een hecht samenwerkingsverband. Daardoor kunnen wij projecten multidisciplinair aanvliegen.

Ik wil advies

Diensten

Vraag en antwoord

Stel, tijdens de uitvoering van uw project worden explosieven gevonden. Vervelend, maar wij kunnen helpen met ons advies. Wat zijn de risico’s? Wat zijn de kosten? En bovenal, hoe zorgen we ervoor dat het verloop van de bouw er minimale hinder van ondervindt?

Wij bieden antwoorden op die vragen.

Onderzoek - een quickscan geeft antwoord

Door het uitvoeren van een quickscan kunnen we snel aangeven welke risico’s er zijn en of verder onderzoek noodzakelijk is.

Welke effecten hebben mogelijk aanwezige explosieven op mijn project? Daar wil je als projectleider zo snel mogelijk antwoord op. Xplosure onderzoekt, doet een risicoanalyse en geeft antwoord op die vraag.

In de plan-fase van het project doen we een quickscan. Zo weten we welke risico’s er zijn en of verder onderzoek nodig is. Gaat het om een gebied waar in de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten is, dan doen we literatuuronderzoek. Daarnaast voeren we archiefonderzoek uit en bestuderen we luchtfoto’s.

Advies met multidisciplinaire grondslag

Xplosure beschikt over uitgebreide kennis van de Tweede Wereldoorlog. Dit combineren we met de archeologische kennis van Greenhouse Advies en civiel technische kennis van Civil Management. Zo geven we een advies met multidisciplinaire grondslag.

Aanbestedingen, second opinions en kostenramingen

Wij doen aanbestedingen en verzorgen second opinions. Hierover adviseren wij u duidelijk in een plan van aanpak. Het onderzoek en de risicoanalyse vertalen wij naar bruikbaar kaartmateriaal. We leveren dit in gangbare formaten aan en maken inzichtelijk waar raakvlakken zijn.

Wanneer het werk wordt aanbesteed, kunnen wij een kostenraming maken. Indien nodig kunnen wij voor de volledige aanbesteding zorgen. Xplosure heeft een ruime ervaring met aanbestedingstrajecten en kan er daarom voor zorgen dat de klant waar voor zijn geld krijgt. Een advies van Xplosure bespaart onze opdrachtgevers (onnodige) kosten.

Vergunning- en subsidietrajecten

Er komt veel kijken bij OCE-onderzoek; Xplosure helpt en bemiddelt. Wij zorgen voor de vergunnings- en subsidieaanvra(a)g(en) en praten met het bevoegd gezag. Ons doel is de projecten zo veilig en snel mogelijk aan te vliegen. 

Maximale inzet van beschikbare subsidies

Wij hebben overzicht over alle subsidies en zoeken uit welke voor het betreffende project van belang zijn. Een aanvraag in onze handen betekent optimaal gebruik en maximale inzet van de beschikbare subsidies. Dit proces bespaart onze opdrachtgevers dan ook veel tijd en geld.

Het ruimen van explosieven

Wanneer blijkt dat de explosieven geruimd moeten worden, dan kunnen wij het werk volledig uit handen nemen. Wij zorgen voor de uitvoering. Bedrijven waar we een goede samenwerking mee hebben, schakelen wij in.

Veilig werken staat voorop

Voorafgaand aan de realisatie stellen wij kritieke locaties veilig. Om dit zorgvuldig en veilig te doen, werken we nauw samen met WSCS-OCE gekwalificeerde mensen. Xplosure staat voor veiligheid. 

Xplosure neemt alle zorgen over

Het is zover; het project start. Xplosure neemt alle zorgen met betrekking tot conventionele explosieven van de opdrachtgever over.

Om te bepalen welke raakvlakken en bijbehorende risico's er tijdens realisatie voor kunnen komen, laten wij een risicoanalyse voor u uitvoeren. Wanneer wordt besloten om opsporingswerkzaamheden te laten uitvoeren, coördineren wij deze.

Voorafgaand aan de realisatie worden de kritieke locaties veilig gesteld. Om dit zorgvuldig en veilig te doen, werken we nauw samen met WSCS-OCE gekwalificeerde mensen.

Wij houden in de gaten waar en hoe er raakvlakken zijn met de uitvoering. Zo wordt de (bewaking van de) uitvoering geen 'uitdaging', maar onderdeel van het proces. Dit bevordert de werkbaarheid en veiligheid.

Uitbesteding van OCE-onderzoek aan Xplosure betekent dus ontzorging in de breedste zin van het woord.

Onze diensten samengevat

  • Orienterend onderzoek / quickscan
  • Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten 1940-1945
  • Vooronderzoek Naoorlogse Ontwikkelingen
  • Risicoanalyses Ontplofbare Oorlogsresten
  • Bureaustudie Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
  • Onafhankelijk advies en second opinions
  • Procesbegeleiding van opsporingprojecten
  • Directievoering en toezicht van opsporingsprojecten
  • Opzetten en begeleiding van archeologisch veldwerk
  • Combinatieprojecten WOII-archeologie, milieu etc.

Xplosure doet wat nodig is, niets meer of minder

Ons doel is om u als opdrachtgever te voorzien van onafhankelijk advies, te doen wat noodzakelijk is en te denken in kansen en mogelijkheden. Altijd op basis van inhoud en in overleg met de opdrachtgever.