026 - 445 00 99

Xplosure

Xplosure is binnen de OCE-wereld een onafhankelijk adviesbedrijf. Xplosure is een onderdeel van DAGnl, De Adviesgroep Nederland, waar kennis en ervaring op de vakgebieden civiel, milieu, archeologie, stedenbouw en ecologie ruimschoots aanwezig zijn. Door OCE-projecten aan te vliegen met een bredere visie, kunnen opdrachtgevers veel tijd en kosten besparen en daardoor planningen efficiënter opzetten en uitvoeren.

Xplosure verzorgt het gehele OCE-traject binnen infrastructurele ontwikkelingen of beheerplannen waarbij de vigerende wet- en regelgeving het kader vormt. De combinatie van procesmanagement en inhoudelijke expertise vormen de juiste constructie om onze opdrachtgevers - in de breedste zin van het woord - te ontzorgen.

Combinatie met archeologisch onderzoek en milieukundig bodemonderzoek

Binnen DAGnl kunnen wij archeologisch onderzoek, milieukundig bodemonderzoek en explosievenonderzoek combineren en onderling afstemmen. Zo zorgen wij voor een veilige, efficiënte en kosteneffectieve manier van werken.

Multidisciplinaire samenwerking binnen DAGnl

De multidisciplinaire samenwerking binnen DAGnl stelt ons in staat een grote verscheidenheid aan projecten van verschillende omvang en complexiteit efficiënt uit te voeren. Met alle voordelen van een klein én groot bedrijf.
Lees verder

Referenties van opdrachtgevers

Wilt u meer weten over de projecten die wij voor onze opdrachtgevers hebben gerealiseerd en hoe zij onze samenwerking hebben ervaren?
Lees verder